KN95 Kn95 መከላከያ ጭምብል

 • KN95 mask 4 layers

  KN95 ጭንብል 4 ሽፋኖች

  [ዓይነት]: GM1-AM GM1-BM [አጠቃቀም]: በሚጥለቀለቅ ጭጋግ እና በሀይ,ር የመኪና ፍሰት ፣ በወጥ ቤት ፣ ወዘተ. [ተግባር]: - በአየር ውስጥ ሁሉንም ቅንጣቶች በብቃት ያጣሩ። የ GB / T 32610 -2016 ደረጃን ያሟሉ። [እኛ ማረጋገጫዎች አሉን]: FDA / ዓ.ም. [ቆይታ] መካከለኛ ብክለት -40ሆርሞስ ፣ መካከለኛ የአየር ብክለት -30ሆርስስ ፣ ከባድ ብክለት -20ሃውሮች ፣ ከባድ የብክለት-8hours። [ማስታወሻ] 1. 1. ጭምብሉ ተጎድቶ ከሆነ ፣ ለስላሳ ወይም አተነፋፈስ ካልሆነ እባክዎን ጭምብሉን ወዲያውኑ ይተኩ ፡፡ 2. ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን አይቀይሩ ፣ አይጠቡ ወይም አይለዋወጡ ...
 • KN95 mask 5 layers

  KN95 ጭንብል 5 ሽፋኖች

  [ዓይነት]: GM1-AM GM1-BM [አጠቃቀም]: በሚጥለቀለቅ ጭጋግ እና በሀይ,ር የመኪና ፍሰት ፣ በወጥ ቤት ፣ ወዘተ. [ተግባር]: - በአየር ውስጥ ሁሉንም ቅንጣቶች በብቃት ያጣሩ። የ GB / T 32610 -2016 ደረጃን ያሟሉ። [እኛ ማረጋገጫዎች አሉን]: FDA / ዓ.ም. [ቆይታ] መካከለኛ ብክለት -40ሆርሞስ ፣ መካከለኛ የአየር ብክለት -30ሆርስስ ፣ ከባድ ብክለት -20ሃውሮች ፣ ከባድ የብክለት-8hours። [ማስታወሻ] 1. 1. ጭምብሉ ተጎድቶ ከሆነ ፣ ለስላሳ ወይም አተነፋፈስ ካልሆነ እባክዎን ጭምብሉን ወዲያውኑ ይተኩ ፡፡ 2. ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን አይቀይሩ ፣ አይጠቡ ወይም አይለዋወጡ ...
 • KN95 mask children’s version

  የ KN95 ጭንብል የልጆች ስሪት

  [ዓይነት]: GM1-AM GM1-BM [አጠቃቀም]: በሚጥለቀለቅ ጭጋግ እና በሀይ,ር የመኪና ፍሰት ፣ በወጥ ቤት ፣ ወዘተ. [ተግባር]: - በአየር ውስጥ ሁሉንም ቅንጣቶች በብቃት ያጣሩ። የ GB / T 32610 -2016 ደረጃን ያሟሉ። [እኛ ማረጋገጫዎች አሉን]: FDA / ዓ.ም. [ቆይታ] መካከለኛ ብክለት -40ሆርሞስ ፣ መካከለኛ የአየር ብክለት -30ሆርስስ ፣ ከባድ ብክለት -20ሃውሮች ፣ ከባድ የብክለት-8hours። [ማስታወሻ] 1. 1. ጭምብሉ ተጎድቶ ከሆነ ፣ ለስላሳ ወይም አተነፋፈስ ካልሆነ እባክዎን ጭምብሉን ወዲያውኑ ይተኩ ፡፡ 2. ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን አይቀይሩ ፣ አይጠቡ ወይም አይለዋወጡ ...